تماس با ما


آدرس: تهران میدان امام حسین (ع)، بلوار شهید مدنی، بیمارستان امام حسین (ع) بخش کلینیکال انکلوژی جرجانی

 

 

اطلاعات تماس:

پذیرش

۰۲۱-۷۳۴۳۲۶۰۷

درمانگاه

۰۲۱-۷۳۴۳۲۶۱۴

بخش

۰۲۱-۷۳۴۳۲۶۲۱

فکس

۷۷۵۵۲۰۵۶

کد پستی بیمارستان

۱۶۱۷۷۶۳۱۴۱

آدرس ایمیل:

admin@jccac.ehmc.ir