خدمات مرکز


خدماتی که  برای اولین بار در ایران و توسط این مرکز ارائه شده:

۱-استفاده از سیمولاتور برای درمان دقیق تر بیماران تحت رادیوتراپی

۲-استفاده از ید رادیواکتیو برای درمان سرطان های تیروئید

۳-درمان داخل حفرهای با سیستم pre loading که توسط استاد مرتضوی انجام می شد

۴-درمان داخل حفره ای سرطان دهانه رحم با استفاده از دستگاه کوری ترون با منبع سزیوم که بصورت After loading  انجام می شد.

۵-پایه گذاری شیمی درمانی تومورهای solid اعم از تومور های اطفال و بزرگسالان توسط استاد بهروز شهراد در سال ۱۳۵۳

۶-انجام رادیوتراپی داخل نسجی برای اولین بار توسط استاد بهروز شهراد و استاد اربابی

۷-ارائه پروتکل های طراحی شده برای انجام شیمی درمانی تومورهای مختلف بدن توسط استاد بهروز شهراد

۸-تربیت اولین متخصص در زمینه انکولوژی درکشور در سال ۱۳۵۴ با پذیرش اولین دستیار رادیوتراپی انکولوژی ( دکتر اسدالله علیدوستی) و در سال بعد ( دکتر خسرو مجیر شیبانی) و دکتر حسین مدنی سال (۱۳۵۴) که تا سالها تنها مرکز تربیت متخصص رادیوتراپی انکولوژی بود.

۹-اولین فارغ التحصیل رشته رادیوتراپی انکولوژی در ایران از این مرکز فارغ التحصیل شدند( دکتر اسدالله علیدوستی)

۱۰-اولین خانم فارغ التحصیل شده در رشته رادیوتراپی انکولوژی در ایران ( دکتر سلمانیان) از این مرکز فارغ التحصیل شدند.

۱۱-اولین سیستم کامپیوتری ثبت اطلاعات بیماران با کامپیوتر های بسیار حجیم و بزرگ توسط استاد مرتضوی در این بخش راه اندازی شد.

۱۲-اولین سیستم پلانینگ رادیوتراپی اکسترنال در ایران در بخش فیزیک پزشکی این مرکز بکار گرفته شد.

۱۳-اولین سیستم پلانینگ رادیوتراپی داخل حفره ای ساخت ایران در این مرکز و زیر نظر استاد اربابی ساخته  و مورد تایید قرار گرفت و سالها مورد استفاده بوده است.

۱۴-استفاده از کاشت Seed  داخل نسجی برای نشانه گذاری دقیق تر بافت ها در جهت بالا بردن دقت رادیوتراپی تجویز شده.

۱۵-انجام رادیوتراپی سه بعدی برای اولین بار در ایران.

اطلاعات تخصصی:

ویژه پزشکان

ویژه بیماران

آموزش و پژوهش