ید درمانی


بخش ید درمانی این مرکز اولین مرکز درمان سرطانهای تمایز یافته تیروئید با ید رادیواکتیو در کشور بوده و از ۱۳۵۶ مشغول ارائه خدمات به این بیماران می باشد. این بخش با دارا بودن ۴ تخت در دو اتاق محافظت شده برای درمان بیماران مبتلا به کانسر های دیفرانسیه تیروئید در هفته حداقل ۲ بیمار را تحت درمان با ید رادیواکتیو با دوز بالا قرار می دهد.