خبرهای ASTRO 2012


 

مطالعه رتروسپکتیو با بیش از ۳۰۰۰۰ بیمار نشان داد رادیوتراپی بعد از لامپکتومی برای بیماران بالای ۷۰ سال بقاء را افزایش می دهد (Abstract 82)

نوع مطالعه

رتروسپکتیو

نام مختصر

معیار ورود

مرحله I کانسر پستان، گیرنده هورمونی مثبت، ۷۰ تا ۸۴، ۷۰ تا ۸۴ ساله

گروه تجربی

لامپکتومی و رادیوتراپی (۷۴% بیماران)

گروه کنترل

لامپکتومی تنها (۲۶% بیماران)

تعداد بیمار

۳۰۰۰۰

توضیح در خصوص گروه تجربی یا داروی مربوطه

اطلاعات بمیاران ازSEER بدست آمده است

هدف اولیه

۵, ۱۰, ۱۵ years OS

اهداف ثانویه

Breast cancer specific survival (BCSS), Median Survival (MS)

نتیجه مطالعه در هدف اولیه

(۸۸٫۶% Vs 73.1% for 5YOS), (65% Vs 41.7% for 10YOS), (30.6% Vs 20% for 15 YOS)

نتیجه مطالعه در اهداف ثانویه

BCSS در گروه رادیوتراپی بهتر بوده است، MS 13.1 در مقابل ۱۱٫۱ ماه به نفع رادیوتراپی

عوارض شایع

نتیجه عوارض

نتیجه گیری مقاله

رادیوتراپی پس از لامپکتومی در بیماران بالای ۷۰ سال بقاء بیماران را افزایش میدهد

توضیحات

. هر چند بر اساس مطالعه CALGB 9343 رادیوتراپی برای این بیماران نفع بقاء ندارد ولی نبایستی همه بیماران صرفا بخاطر سن بالا از دریافت رادیوتراپی محروم شوند.

 

داروی آلزایمر در کاهش عملکرد مغزی در بیماران با متاستاز مغز که رادیوتراپی تمام مغز شده اند امیدوارکننده بوده است (Abstract 2)

نوع مطالعه

فاز III

نام مختصر

RTOG 0614

معیار ورود

بیماران مبتلا به متاستاز مغزی که کاندید رادیوتراپی تمام مغز بوده اند

گروه تجربی

Whole brain RT(37.5 Gy/15f) + Memantine 20 mg daily for 24 weeks

گروه کنترل

Whole brain RT(37.5 Gy/15f)+ Placebo

تعداد بیمار

۵۰۰ بیمار وارد مطالعه شدند ( ۱۴۹ بیمار در انتهای ۲۴ هفته آنالیز شده اند)

توضیح در خصوص گروه تجربی یا داروی مربوطه

Memeantine یک داروی مهار کننده گیرنده نوروترانسمیتر NMDA می باشد که زیادی آن در مغز نوروتوکسیک است

هدف اولیه

میزان کاهش متوسط Delayed recall در پایان ۲۴ هفته بر اساس Hopkins Verbal Learning Test

اهداف ثانویه

Delayed Recognition in 24ws (DR24), Time To Cognition Decline(TTRD),

Cognitive Function Failure(CFF), Decline of Executive Function at 16ws(DEF16),

Decline of Global function at 24ws(DGF24), Decline of Processing Speed (DPS)

نتیجه مطالعه در هدف اولیه

۰ vs 0.9 (P=0.059)

نتیجه مطالعه در اهداف ثانویه

(P=0.0149 for DR24), (P=0.0145 for TTRD), (P=0.01 for CFF), (P=0.004 for DEF16),

(P=0.009 for DGF24), (P=0.01 for DPS)

عوارض شایع

نتیجه عوارض

عوارض بیشتر نسبت به گروه پلاسبو نداشته است

نتیجه گیری مقاله

چه تفاوت معنی داری وجود نداشته است ولیکن با توجه به p=0.059 و تعداد کم بیمار آنالیز شده و اینکه در گروه دارو میزان کاهش Delayed Recall صفر بوده است نتایج این مطالعه مثبت تفسیر می شود و به نظر بایستی به عنوان استاندارد جدید در مطالعات بعدی استفاده شود

توضیحات

در این مطالعه ۳۰ درصد بیماران عمدتا به علت پیشرفت بیماری و یا مرگ ۲۴ هفته درمان را کامل نکرده اند، از ۵۰۰ بیمار تنها ۱۴۹ بیمار قادر به تکمیل کردن پرسشنامه در انتهای ۲۴ هفته بوده اند.

در این مطالعه آنالیز برروی بیمارانی که یک سال بعد از شروع درمان زنده بوده اند انجام شده که اثر دارو همچنان وجود داشته است در حالیکه بیماران حداکثر ۶ ماه دارو را دریافت کرده بودند و این موید این می باشد که نتیجه این مطالعه تنها به خاطر تاثیر این دارو در درمان اختلالات عملکردی مغز نمی باشد بلکه به احتمال خیلی زیاد در کاهش عوارض رادیوتراپی بر روی مغز میباشد.

اضافه کردن رادیوتراپی به هورمون درمانی در بیماران مبتلا به کانسر پروستات لوکالی ادونس بقاء بیماران را افزایش می دهد.(Abstract 8)

نوع مطالعه

فاز III

نام مختصر

Definitive

معیار ورود

کانسر پروستات T3 و یا T4 ، T2 با PSA>20µg/L

گروه تجربی

Lifelong ADT(LH-RH Agonist or Orchiectomy) + RT(65-69 Gy)to Prostate ± SV ± Pelvic Node if needed

گروه کنترل

Lifelong ADT(LH-RH Agonist or Orchiectomy)

تعداد بیمار

۱۲۰۵

توضیح در خصوص گروه تجربی یا داروی مربوطه

در آن زمان (۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵) دوز استاندارد رادیوتراپی ۶۵ تا۶۸ گری بوده است.

هدف اولیه

OS

اهداف ثانویه

Disease Specific Survival

نتیجه مطالعه در هدف اولیه

HR=0.7, P<0.0003

نتیجه مطالعه در اهداف ثانویه

HR= 0.46, P<0.0001

عوارض شایع

پروکتیت بیشتر از درجه II

نتیجه عوارض

۱% Vs   ۰٫۳% در گروه رادیوتراپی بیشتر بود

نتیجه گیری مقاله

در بیماران لوکالی ادونس پروستات اضافه کردن رادیوتراپی به هورمون درمانی احتمال مرگ به هر دلیل و مرگ ناشی از کانسر پروستات را به ترتیب ۳۰ و ۵۴ درصد کاهش می دهد

توضیحات

تعداد زیادی از بیماران (۱۹۹) به علت غیر سرطان فوت کرده اند.

دهانشویه حاوی Doxepin استاندارد جدید برای کاهش درد ناشی از موکوزیت در رادیوتراپی سروگردن (Abstract LBA2N09C6)

نوع مطالعه

فاز III

نام مختصر

معیار ورود

بیماران مبتلا به کانسر سروگردن که در حال رادیوتراپی با و یا بدون کموتراپی می باشند و دارای درد ناشی از موکوزیت با درجه بیش از ۳ از درجه بندی ۱۰ گانه باشند

گروه تجربی

دهانشویه حاوی Doxepin(25mg /5Ml)

گروه کنترل

پلاسبو

تعداد بیمار

۱۵۵

توضیح در خصوص گروه تجربی یا داروی مربوطه

بیماران در روز اول دارو و در روز دوم پلاسبو می گرفتند وگروه دیگر برعکس و تا ۴ ساعت پس از مصرف دهانشویه ۶ بار درجه درد را مشخص می کردند

هدف اولیه

کاهش AUC مربوط به درجه درد

اهداف ثانویه

نتیجه مطالعه در هدف اولیه

-۹٫۱ Vs -4.7 P=0.0003

نتیجه مطالعه در اهداف ثانویه

عوارض شایع

سوزش دهان، مزه بد در دهان، خواب آلودگی

نتیجه عوارض

همه عوارض در گروه Doxepin بیشتر

نتیجه گیری مقاله

استاندارد جدید در کاهش درد ناشی از رادیوتراپی سروگردن

توضیحات

در کلینیک مایو در حال حاضر تمام بیماران با این دهانشویه درمان می شوند

 

تجویز Sildenafil Citrate بصورت پروفیلاکتیک می تواند در کاهش اختلال عملکرد نعوظ ناشی از رادیوتراپی پروستات موثر باشد (Abstract 3)

نوع مطالعه

فاز II

نام مختصر

معیار ورود

بیماران با کانسر لوکالیزه پروستات که کاندید رادیوتراپی پروستات هستند و عملکرد نعوظ آنها بر اساس اظهارخودشان حداقل درجه ۱۷ (International Index of Erectile Function [IIEF]) داشتند

گروه تجربی

Sildenafil Citrate روزانه ۵۰ میلی گرم خوراکی قبل، همراه و پس از رادیوتراپی تا ۶ ماه و دوز اضافی در مواردی که بیمار نیاز داشته باشد

گروه کنترل

پلاسبو

تعداد بیمار

۲۹۰ بیمار(۱۴۴ بیمار که درمان هورمونی دریافت نکرده بودند و حداقل یک بار بعد از رادیوتراپی فرم را پر و عملکرد نعوظ را گزارش کرده بودند آنالیز شدند)

توضیح در خصوص گروه تجربی یا داروی مربوطه

هدف اولیه

حفظ عملکرد نعوظ ۶، ۱۲ و ۲۴ ماه پس از رادیوتراپی

اهداف ثانویه

نتیجه مطالعه در هدف اولیه

(۵۸٫۶% Vs 49.4%   at 6 ms P=0.0006), (56.3% Vs 48.2% at 12 ms P=0.02),

(۵۴٫۹% Vs 47.6% at 24 ms P=0.04)

نتیجه مطالعه در اهداف ثانویه

عوارض شایع

نتیجه عوارض

نتیجه گیری مقاله

Sildenafil میتواند از اختلال عملکرد نعوظ در بیماران تحت رادیوتراپی پروستات پیشگیری کند

توضیحات

نکات مبهم در این مطالعه زیاد است از جمله این که بسیاری از بیماران با رادیوتراپی داخل نسجی درمان شده اند و مشخص نیست آیا بر اساس نوع رادیوتراپی تقسیم بندی شده اند یا خیر.