اسلایدهای علمی آموزشی-سخنرانی ها


در این صفحه از سایت مجوعه ای از مطالب آموزشی در ارتباط با رادیوتراپی-انکولوژی و عمدتاً به فرمت Powerpoint تهیه شده است که شما همکاران محترم می توانید اطلاعات مفیدی را در زمینه های مختلف از آنها کسب نمایید…


۱- اسلاید آموزشی Chemotherapy in Laryngeal Cancer (ارائه شده توسط جناب آقای دکتر عامری)

۲- اسلاید آموزشی How to treat brain metastasis (ارائه شده توسط جناب آقای دکتر عامری)

۳- اسلاید آموزشی Neoadjuvant Treatment in bulky and locally advanced cervical cancer (ارائه شده توسط سرکار خانم دکتر بهار معینی)
۴- اسلاید آموزشی Partial Breast Irradiation (ارائه شده توسط جناب آقای دکتر عامری)

۵- اسلاید آموزشی Adjuvant Treatment for Endometrial Cancer (ارائه شده توسط جناب آقای دکتر عامری)

۶- اسلاید آموزشی Role of Chemotherapy in AOD & AOA (ارائه شده توسط جناب آقای دکتر یعقوبی)

۷- اسلاید آموزشی Patient Setup (ارائه شده توسط سرکار خانم بیگی فیزیسیست بخش رادیوتراپی جرجانی)