فارغ التحصیلان مرکز جرجانی


فارغ التحصیلان مرکز رادیوتراپی انکولوژی جرجانی

در این صفحه فارغ التحصیلان سالهای گذشته مرکز رادیوتراپی انکولوژی جرجانی خدمت شما معرفی می شوند.در صورتی که نام شما همکار محترم که فارغ التحصیل مرکز جرجانی هستید در اینجا آورده نشده است یا اطلاعات مربوط به شما تکمیل نمی باشد، خواهشمندیم در صورت تمایل جهت ارسال اطلاعات به ما اینجا را کلیک نمایید…

ورودی های قبل از سال ۱۳۷۵

 دکتر حسین مدنی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر مهدی شهیدی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر بهبود صدرالحفاظی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر بهرام مفید

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر حمیدرضا میرزایی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر میراحمد موسوی زاده

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر مستانه صانعی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر ثریا سلمانیان

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر فرناز توسلی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر مریم اصلانی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر جلال الدین رفیعی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر علی کاظمیان

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر حسن خواجه ای

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر علیرضا ناصری

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

سال ورود:۱۳۷۵

دکتر رضا خدابخشی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر فرشاد سيد نژاد

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر احترام السادات منتظری

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

سال ورود:۱۳۷۶

دکتر امیرمحمد عارف پور

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر امیر قاسمی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر مهدی عقیلی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

سال ورود:۱۳۷۷

دکتر مرتضی طباطبایی فر

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر محسن منصوری

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر محمد هوشیاری

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر سید حسین یحیی زاده جباری

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

سال ورود:۱۳۷۸

دکتر پیام آزاده

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر علی اخوان

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر احمد عامري

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

سال ورود:۱۳۷۹

دکتر افشین رخشا

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر حسین فودازی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر هادی رنجکش زاده

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

سال ورود:۱۳۸۰

دکتر محمود عابد مقدم

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر احسان حاتمی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر حجت الله شهبازیان

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر ربابه انبیائی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

سال ورود:۱۳۸۱

دکتر نغمه اصفهانیان

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر بابك رجبي

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر پدرام فدوی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

سال ورود:۱۳۸۲

دکتر غلامرضا احتجاب

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر فرناز تسلیمی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر علی قنبری مطلق

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر جمشید انصاری (میهمان از مشهد)

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

سال ورود:۱۳۸۳

دکتر مهدی سبحانی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر بهار معینی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر امیر شهرام یوسفی کاشی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

سال ورود:۱۳۸۴

دکتر رضا اقدام ضمیری

آدرس:

تلفن:

ايميل:

CV

دکتر سیدرضا خاندوزی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر حسن عمران پور

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

سال ورود:۱۳۸۵

دکتر مسعود شبانی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر داتیس محبوبی

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر علی یعقوبی جویباری

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

سال ورود:۱۳۸۶

دکتر سید احمدرضا امیران

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر شکیبا محبی تبار

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر مریم میرزایی مقدم

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

سال ورود:۱۳۸۷

دکتر سميرا ازقندي

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر علي عديلي

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر شيوا مقدم

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

سال ورود:۱۳۸۸

دکتر احمد رضازاده مافي

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر آرش قاسمي

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV

دکتر امير نامي مقدم

آدرس:

تلفن:

ايميل:

 CV