متون آموزشی


بیماران عزیز:

در این صفحه تلاش کرده ایم متونی آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش شما از بیماریتان و نوع درمان و عوارض شایع آن فراهم نمایم.در مراحل ابتدایی راه اندازی سایت با همّت همکاران محترم بخش جرجانی کتابچه هایی ارزنده از عوارض شایع درمانهای انکولوژی آماده شده که شما عزیزان می توانید با دانلود کردن و مطالعه آنها اطلاعات ارزشمندی را راجع به آن موضوعات به دست آورید.

امید است به تدریج کتابچه های آموزشی بیشتری در زمینه موضوعات مختلف مرتبط با بیماریها و عوارض شایع انکولوژی در همین صفحه برای استفاده شما فراهم شود…

۱- کتابچه آموزشی کنار آمدن با تهوع و استفراغ (ارائه شده توسط جناب آقای دکتر نوین)

۲- کتابچه آموزشی نحوه برخورد با عوارض گوارشي ناشي از شیمي درماني (ارائه شده توسط جناب آقای دکتر مافی)

۳- کتابچه آموزشی لنف ادم متعاقب درمان سرطان پستان (ارائه شده توسط جناب آقای دکتر مافی)

۴- کتابچه آموزشی عوارض پوست، مو و ناخن حین شیمی درمانی (ارائه شده توسط جناب آقای دکتر مافی)

۵- کتابچه آموزشی بازسازي پستان بعد از جراحي سرطان پستان (ارائه شده توسط جناب آقای دکتر مافی)

۶- کتابچه آموزشی لخته هاي مرگبار (ارائه شده توسط جناب آقای دکتر مافی)

۷- کتابچه آموزشی عوارض رادیوتراپی مغز (ارائه شده توسط جناب آقای دکتر مافی)

۸- کتابچه آموزشی نحوه برخورد با مشكلات کولوستومی (ارائه شده توسط جناب آقای دکتر مافی)

۹- کتابچه آموزشی رژیم غذایی مناسب برای مبارزه با سرطان (ارائه شده توسط جناب آقای دکتر مافی)

۱۰- کتابچه آموزشی سرطان لوزالمعده (ارائه شده توسط جناب آقای دکتر مافی)