Nivolumab استاندارد جدیدی برای CRC متاستاتیک MSI-H از قبل در مان شده.

colon_cancer_disease

Nivolumab استاندارد جدیدی برای CRC متاستاتیک MSI-H از قبل در مان شده.

داروی ایمنوتراپی Nivolumab کنترل بیماری و پاسخ های پایدار در یک گروه از بیماران کانسر کولورکتال متاستاتیک با نقص ترمیم دی ان آ یا MSI-H[1] که درمانهای متعدد گرفته بودند را بهمراه داشت.

بر اساس نتایج به روز شده مطالعه CheckMate 142 که ژانویه ۲۰۱۷ در ASCO GI و در سانفرانسیسکو ارایه شد، مهار کننده ی نقطه ی ایمنی Nivolumab کنترل بیماری و پاسخ های پایدار در یک گروه از بیماران کانسر کولورکتال متاستاتیک با نقص ترمیم دی ان آ یا MSI-H[2] که درمانهای متعدد گرفته بودند را بهمراه داشت

Michael J Overman پزشک بیمارستان تگزاس و مرکز درمان سرطان اندرسون گفت:” تک درمانی Nivolumab پاسخ پایدار و کنترل بیماری و امید به زندگی بیشتری برای بیماران CRC متاستاتیک MSI-H فراهم کرد. پاسخ ها بدون در نظر گرفتن گیرنده PD-L1، بدون در نظر گرفتن وضعیت جهش BEAF یا KRAS و بدون در نظر گرفتن سابقه ی بالینی سندروم Lynch مشاهده شدند.”

بر اساس سخنان Overman، حدود ۴% بیماران مبتلا به کانسر متاستاتیک کولورکتال به دلیل کمبود در سیستم ترمیم نقص DNA، microsatellite instability زیادی دارند. این بیماران ممکن است پاسخ دهی کمتری به کموتراپی معمول نسبت به بیمارانی که microsatellite instability، ندارند داشته باشند.

بیمارانی که در این مطالعه وارد شدند، کانسر کولورکتال MSI-H متاستاتیک داشتند و درحال پیشرفت یا عدم تحمل به چند لاین درمانی داشتند. از میان ۷۴ بیمار، ۸۴% آن ها دو یا چند لاین درمان اولیه را پشت سر گذاشته بودند.

بیماران با nivolumab 3 mg/kg در هر دو هفته درمان شدند. هدف اولیه میزان پاسخ کلی بر اساس ارزیابی محققین مطالعه بود. کنترل بیماری ۱۲ هفته یا بیشتر ۶۸/۹٪، پاسخ کاملی وجود نداشت، ۲۳ پاسخ نسبی و ۲۳ مورد بیماری ثابت مانده بود. بر اساس گزارش گروه بی طرف ۲ بیمار پاسخ کامل، ۱۸ بیمار با پاسخ نسبی و ۲۹ بیمار با بیماری ثابت با نرخ کنترل ۱۲ هفته یا بیشتر۶۲/۲٪ وجود داشت.

زمان میانگین برای رسیدن به  پاسخ۲/۷ ماه بود. میانگین طول عمر بدون پیشرفت بیماری ۹/۶ ماه و ۴۸/۸٪ بیماران پس از دوازده ماه پیشرفت در بیماریشان نداشتند. طول عمر ۱۲ ماهه بدون پیشرفت توسط گروه بی طرف ۴۵/۶٪ گزارش شد.میانگین طول عمر کلی هنوز نرسیده است.عوارض جانبی مربوط به درمان گرید ۴/۳ در ۲۰/۳٪  بیماران اتفاق افتاد و هیچ مرگ مربوط به سمیت دارویی رخ نداد. محققان چندین خروجی گزارش شده توسط بیماران را ارزیابی کردند و پیشرفت های معنی دار کلینیکی در کیفیت زندگی بیماران، عملکردشان و نشانه های بیماری در ۱۳ هفته ی اول مطالعه یافتند. به علاوه، با استفاده از یک مقیاس کیفیت زندگی عمومی، بیمارانی که ۱۹ هفته درمان را ادامه دادند، به سطحی از سلامت رسیدند که می تواند به عنوان سطح برابری یا بیشتری از سلامت کلی خیلی از افراد جامعه در نظر گرفته شود.
overman گفت: “این نتایج بیانگر این هستند که nivolumab باید به عنوان یک استاندارد جدید برای مراقبت از بیماران CRC پیشرفته ی MSI-H از قبل درمان شده، در نظر گرفته شوند. این مطابق با اصلاحیه های جدید گایدلاین های NCCN است که توصیه می کند تمام بیماران کنسر متاستاتیک  کولورکتال که تست MSI-H و نیز بیماران MSI-H کنسر کولورکتال بعد از درمان اولیه می توانند برای تک درمانی pembrolizumab یا nivolumab درنظر گرفته شوند.

[۱] Microsatellite instability high

[۲] Microsatellite instability high