‎آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۵


گایدلاین مشترک ASCO و SGO در باره درمان نیوادجوانت در کانسرتخمدان منتشر شد

جامعه ی امریکایی کلینیکال انکولوژی(ASCO) و جامعه ی انکولوژی زنان (SGO) بر اساس یک فعالیت مشترک، گایدلاین درمان کانسر تخمدان مبتنى بر شواهد را بین شیمی درمانی نیوادجوانت (NACT) یا جراحی اولیه در زنان دارای سرطان تخمدان مرحله IIIC و IV، ارائه دادند. گایدلاین در هشتم اگست ۲۰۱۶ انتشارات انکولوژی […]