‎آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۲


تأیید درمان دارویی جدید برای کانسر تیروئید تمایز یافته بعد از ۴۰ سال

سازمان غذا و داروی امریکا(FDA) داروی Sorafenib را برای درمان کانسرتیروئید دیفراسیه متاستاتیک تأیید کرد.کاربرد جدید این دارو برای کانسر تیروئید عود کرده موضعی و متاستاتیکی است که به درمان با یُد رادیواکتیو پاسخ نداده است. مؤثر بودن و safety سورافنیب در این فیلد درمانی توسط یک مطالعه فاز ۳ […]

5