‎آرشیو ماهانه: آذر ۱۳۹۲


اضافه کردن جفی تینیب به داسی تاکسل در موارد عود کرده یا متاستاتیک کانسرهای سروگردن نتیجه را بهتر نمی کند…

در این مطالعه رندومایزد فاز ۳ که مقاله آن مارس ۲۰۱۳ در JCO انتشار یافته است، اضافه شدن جفی تینیب که یک مهارکننده تیروزین کیناز وابسته به EGFR می باشد به داسی تاکسل از نظر تأثیر درمانی روی کانسرهای اسکواموس سروگردن مورد ارزیابی قرار گرفت. روش انجام مطالعه: بیماران مبتلا […]

17624561

4172211771

کموتراپی اینداکشن با رژیم داسی تاکسل+سیس پلاتین+S1 به صورت هفتگی برای کانسرهای اسکواموس پیشرفته سر و گردن…

هدف این مطالعه فاز ۲ که مقاله آن اخیراً در ژورنال BMC Cancer به چاپ رسیده است،ارزیابی میزان تأثیر و قابل تحمل بودن رژیم هفتگی TPS(داسی تاکسل + سیس پلاتین + S1) به عنوان کموتراپی اینداکشن در بیماران مبتلا به SCC پیشرفته سروگردن می باشد. روش انجام مطالعه: ۳۵ بیمار […]


رادیوتراپی همزمان با مهارکننده های EGFR در مقایسه با رادیوتراپی همزمان با سیس پلاتین در بیماران مبتلا به کانسرهای سروگردن وابسته به HPV نتیجه بهتری به همراه دارد…

کانسرهای سروگردن وابسته به HPV با درمان رادیوتراپی تنها یا همراه کموتراپی ، از پروگنوز خوبی نسبت به سایر کانسرهای سروگردن برخوردار هستند.به هر حال رادیوتراپی همراه با مهارکننده های EGFR هنوز بطور کامل در این گروه مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این مطالعه که مقاله آن اخیراً در […]

4

Untitled-2

شیمی درمانی هفتگی در درمان ادجوانت کانسر تخمدان بقا را طولانی تر می کند

آنالیز اولیه ی مطالعه JGOG 3016 نشان داد که شیمی درمانی Dose-Dense  پاکلی تاکسل و کاربوپلاتین به عنوان درمان خط اول ، بقای بدون پیشرفت و بقای کلی را در مقایسه با روش Conventional به طور قابل ملاحظه ای بهبود می بخشد..دراینجا نتایج پیگیری بلند مدت این مطالعه را گزارش […]