‎آرشیو ماهانه: دی ۱۳۹۱


اجماع پزشکان مجرب در درمان سرطان های گوارشی فوقانی در سنت گالن سوئیس منتشر شد

اجماع مجربین بین اللملی در درمان سرطانهای دستگاه گوارش فوقانی در سنت گالن سوئیس در مارچ ۲۰۱۲ برگزار شد و نتایج توافقات آن در شماره نوامبر از European Journal of Cancer منتشر شد.


Bevacizumab به همراه هورمون درمانی در درمان سرطان پستان متاستاتیک و یا لوکالی ادوانس تاثیری بر افزایش بقاء کلی و یا بقاء بدون پیشرفت بیماری ندارد

Abiraterone Acetate نتایج مطالعه LEA در کنفرانس San Antonio نشان داد که اضافه کردن BevacizuAbiraterone Acetate mab به هورمون درمانی در بیماران مبتلا به سرطان پستان متاستاتیک و یا لوکالی ادوانس تنها عوارض را افزایش می دهد و تاثیری با بقاء کلی و یا بقاء بدون پیشرفت بیماری ندارد. در این […]


اضافه کردن Bevacizumab به شیمی درمانی برای درمان ادجوانت در بیماران مبتلا به کانسر پستان تریپل نگاتیو فقط عوارض را زیاد می کند

نتایج مطالعه فاز III چند مرکزه BEATRICE که در کنفرانس San Antonio مطرح شد نشان داد که اضافه کردن Bevacizumab به شیمی درمانی آدجوانت برای درمان بیماران کانسر پستان تریپل نگاتیو تاثیری در کاهش عود بیماری ندارد و فقط عوارض را افزایش می دهد در این مطالعه ۲۵۹۱ بیمار کانسر […]


کموتراپی آدجوان پس از درمان موضعی در بیماران راجعه پستان که عود لوکال یا رژیونال تنها دارند بقا بیماران را افزایش می دهد

نتایج مطالعه CALOR در کنفرانس San Antonio نشان داد شیمی درمانی کمکی پس از درمان جراحی کامل در بیمارانی که عود لوکال یا رژیونال به تنهایی دارند ،بقا بیماران را افزایش می دهد.


Fulvestrant با دوز ۵۰۰ میلی گرم هر ۴ هفته به عنوان خط دوم درمان هورمونی در کانسر متاستاتیک برتر از دوز استاندارد فعلی (۲۵۰ میلی گرم) می باشد

روز گذشته در کنفرانس سالانه San Antonio Breast Cancer که در آمریکا برگزار میشود ارائه نتایج به روز شده ترایال CONFIRM توجه ها را به طرف تغییر دوز استاندارد Fulverstrant جلب کرد. در این مطالعه Fulverstrant با دوز ۵۰۰ میلی گرم هر ۴ هفته بدون افزایش، عوارض متوسط بقا را افزایش […]