‎آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۱


سوألات رایج شما

بیماران گرامی: در این بخش از سایت مرکز جرجانی صفحه ای برای پاسخگویی به سوألات رایج شما حین درمان تعبیه شده است.در ابتدای صفحه لیستی از سوألات رایج دیده می شود که شما عزیزان با کلیک کردن روی هر کدام از آنها می توانید پاسخ مورد نظر خود را دریافت […]


اورلیموس بعلاوه اگزمستان (Everolimus+Exemestane) پیشرفت کانسر پستان را بطورقابل ملاحظه ای به تاخیر می اندازد.

target درمان ترکیبی با این دو دارو PFS متوسط را در خانمهای post menopause مبتلا به کانسر پستان هورمون مثبت که روی درمان هورمونی قبلی دچار پیشرفت شده‌اند , بیش از دو برابر کرده است .این ترکیب در مقایسه با اگزمستان و پلاسبو بقا متوسط بدون بیماری را از ۳٫۲  ماه به ۷٫۴  ماه ارتقا داده است .از طرف دیگر نشان داده شده که منفعت بالینی این درمان ترکیبی نسبت به درمان هورمونی تنها علیرغم پاسخ کامل یا نسبی یا  stable disease بیش از ۶ ماه ،دو برابر بوده است.