اخبار


جراحی در بیماران کانسر معده تک متاستاز بقا را کم میکند‎

در مطالعه ی فاز ۳ REGATTA  آسیایی که در The Lancet Oncology گزارش شد، Fujitani  و همکارانش یافتند که اضافه کردن gastrectomy  به شیمی درمانی، بقا را در بیماران کانسر پیشرفته ی دستگاه گوارش با یک فاکتور غیرقابل درمان تکی، بهبود نمی بخشد. جزئیات مطالعه در این مطالعه ی open-label که […]

jarahi-1170x500

Radiography1-849x500

رادیوتراپی کوتاه مدت ادجوانت در کانسر رکتوم ممکن است بهتر از رادیوتراپی طولانی باشد

بر اساس یک مطالعه از گروه تحقیقاتی Polish Colorectal  که در سمپوزیوم ۲۰۱۶ Gastrointestinal Cancers ارائه شد، رادیوتراپی کوتاه مدت ادجوانت در کانسر پیشرفته ی محلی رکتوم می تواند به خوبی chemoradiotherapy استاندارد یا حتی بهتر از آن باشد. رادیوتراپی کوتاه مدت اشعه را در ۵ روز می رساند سپس […]


تایید جدید برای Afinitor پیشنهاد ویژه برای درمان دو بیماری نادر

یک اندیکاسیون جدید برای درمان Novartis drug Afinitor (everolimus) تایید شده است که برای درمان تومورهای غیرعملکردی، تمایزداده شده ی پیش رونده و تومور های نورواندوکرین(NET) ریوی که غیرقابل برداشت، پیشرفته در محل و یا متاستانیک هستند به کار می رود. NET شکل نادری از سرطان است که به طور […]

Health-Insurance-and-the-Health-Care-System-1170x500

5

تأیید درمان دارویی جدید برای کانسر تیروئید تمایز یافته بعد از ۴۰ سال

سازمان غذا و داروی امریکا(FDA) داروی Sorafenib را برای درمان کانسرتیروئید دیفراسیه متاستاتیک تأیید کرد.کاربرد جدید این دارو برای کانسر تیروئید عود کرده موضعی و متاستاتیکی است که به درمان با یُد رادیواکتیو پاسخ نداده است. مؤثر بودن و safety سورافنیب در این فیلد درمانی توسط یک مطالعه فاز ۳ […]


اضافه کردن جفی تینیب به داسی تاکسل در موارد عود کرده یا متاستاتیک کانسرهای سروگردن نتیجه را بهتر نمی کند…

در این مطالعه رندومایزد فاز ۳ که مقاله آن مارس ۲۰۱۳ در JCO انتشار یافته است، اضافه شدن جفی تینیب که یک مهارکننده تیروزین کیناز وابسته به EGFR می باشد به داسی تاکسل از نظر تأثیر درمانی روی کانسرهای اسکواموس سروگردن مورد ارزیابی قرار گرفت. روش انجام مطالعه: بیماران مبتلا […]

17624561

4172211771

کموتراپی اینداکشن با رژیم داسی تاکسل+سیس پلاتین+S1 به صورت هفتگی برای کانسرهای اسکواموس پیشرفته سر و گردن…

هدف این مطالعه فاز ۲ که مقاله آن اخیراً در ژورنال BMC Cancer به چاپ رسیده است،ارزیابی میزان تأثیر و قابل تحمل بودن رژیم هفتگی TPS(داسی تاکسل + سیس پلاتین + S1) به عنوان کموتراپی اینداکشن در بیماران مبتلا به SCC پیشرفته سروگردن می باشد. روش انجام مطالعه: ۳۵ بیمار […]