اخبار


Nivolumab استاندارد جدیدی برای CRC متاستاتیک MSI-H از قبل در مان شده.

Nivolumab استاندارد جدیدی برای CRC متاستاتیک MSI-H از قبل در مان شده. داروی ایمنوتراپی Nivolumab کنترل بیماری و پاسخ های پایدار در یک گروه از بیماران کانسر کولورکتال متاستاتیک با نقص ترمیم دی ان آ یا MSI-H[1] که درمانهای متعدد گرفته بودند را بهمراه داشت. بر اساس نتایج به روز […]

colon_cancer_disease

CDR433428-750

Pembrolizumab راجع به سرطان مری وعده هایی داد!

مهار کننده ی PD-1 pembrolizumab بر اساس یافته های آزمایش KEYNOTE-028 که توسط Toshihiko Doi، پزشک بیمارستان مرکز سرطان ملی در chiba ژاپن، ارائه شد، در مورد بیماران سرطان مری PD-L1 پیشرفته وعده داد. فاز آزمایشی Ib شامل ۲۳ بیمار (با میانه ی سن ۶۵ سال) بود که بوسیله ی […]


افزودن vemurafenib به irinotecan/Cetuximab پیشرفت BRAF-Mutated mCRC را به تاخیر انداخت.

افزودن vemurafenib به irinotecan/Cetuximab پیشرفت BRAF-Mutated mCRC را به تاخیر انداخت.   افزودن vemurafenib مهار کننده ی BRAF به irinotecan و Cetuximab ادامه ی زندگی بدون پیشرفت بیماری را طولانی تر کردند و منجر به نرخ کنترل بیماری بالاتری نسبت به درمان با irinotecan و Cetuximab به تنهایی در بیماران […]

dt_140630_colorectal_cancer_800x600

ds00097_ ds00398_ ds00411_ ds00676_ my00349_im03635_d7_living_liver_transplantthu_jpg

SBRT به اندازه ی TACE در آمادگی بیماران مبتلا به HCC برای انجام پیوند موثر است.

SBRT به اندازه ی TACE در آمادگی بیماران مبتلا به HCC برای انجام پیوند موثر است. استفاده از رادیوتراپی استریوتاکتیک بدن[۱] SBRT به اندازه ی[۲] TACE به عنوان پلی  برای پیوند کبد در بیماران hepatocellular carcinoma موثر می باشد. بر اساس نتایج فاز ۲ یک مطاله که اخیرا در جامعه […]


گایدلاین مشترک ASCO و SGO در باره درمان نیوادجوانت در کانسرتخمدان منتشر شد

جامعه ی امریکایی کلینیکال انکولوژی(ASCO) و جامعه ی انکولوژی زنان (SGO) بر اساس یک فعالیت مشترک، گایدلاین درمان کانسر تخمدان مبتنى بر شواهد را بین شیمی درمانی نیوادجوانت (NACT) یا جراحی اولیه در زنان دارای سرطان تخمدان مرحله IIIC و IV، ارائه دادند. گایدلاین در هشتم اگست ۲۰۱۶ انتشارات انکولوژی […]


543iudgg

سازمان غذا و داروی امریکا Obinutuzumab را برای Follicular Lymphoma تایید کرد

ساز مان غذا و داروی امریکا anti-CD20 نوع ۲ monoclonal antibody obinutuzumab ) Gazyva) برای بیماران لنفوم فولیکوار که یک نوع معمول لنفوم non-Hodgkin است را تایید کرد. این دارو در ترکیب با bendamustine در پی نگهداری obinutuzumab برای استفاده در بیماران مقاوم به درمان یا عود کننده پس از […]