مشاوره پزشکی


مشاوره پزشکی ویژه همکاران پزشک

فرم درخواست مشاوره ویژه ی پزشکان نام پزشک*نام خانوادگی پزشک*ایمیل پزشک* سن بیمارجنسیت بیمارمردزنمحل بیماریمرحله بیماریتشخیص پاتولوژیپزشک مورد نظر شما جهت مشاورهدکتر احمد عامریدکتر مرتضی طباطبایی فردکتر ربابه انبیاییدکتر پیام آزادهدکتر فرناز تسلیمیدکتر علی قنبری مطلقدکتر علی یعقوبی یعقوبیدکتر کامبیز نویندکتر احمدرضا مافیدکتر آیناز صورتیدکتر شقایق کامیاندکتر بهار معینیوضعیت درمانی [...]