متون آموزشی

کتابچه های تهیه شده توسط همکاران محترم بخش جرجانی از عوارض شایع درمانهای انکولوژی جهت ارتقاء سطح دانش شما از بیماریتان و نوع درمان و عوارض شایع آن.


متون آموزشی

بیماران عزیز: در این صفحه تلاش کرده ایم متونی آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش شما از بیماریتان و نوع درمان و عوارض شایع آن فراهم نمایم.در مراحل ابتدایی راه اندازی سایت با همّت همکاران محترم بخش جرجانی کتابچه هایی ارزنده از عوارض شایع درمانهای انکولوژی آماده شده که شما عزیزان […]