داروها و عوارض

داروهای شایع مورد استفاده در انکولوژی و عوارض شایع آنها و درمانهای مناسب این عوارض.


Vemurafenib

  Vemurafenib ZELBORAF نام تجاری Hoffmann-La Roche Inc. شرکت تولید کننده Inhibitor of some mutated forms of BRAF serine-threonine kinase, including BRAF-V600E Also inhibits other kinases in vitro (eg, CRAF, ARAF, wild-type BRAF, SRMS, ACK1, MAP4K5, FGR مکانیسم اثر FDA : On August 17, 2011 approved vemurafenib tablets for the […]

hqdefault

ts1

S-1

  S-1 TS-1 نام تجاری Taiho شرکت تولید‌کننده در بدن به۵۵FU تبدیل می‌شود باعث مهار سنتز DNA می‌شود. همچنین باعث اختلال سنتز RNA می‌شو،دبه عنوان آنتاگونیست FdUMP عمل می‌کند. مکانیسم اثر تأییدات بین المللی(FDA, NICE,…..) کانسر معده کولورکتال سروگردن کانسر ریه NSCL کانسر پستان غیر قابل جراحی کانسر پانکراس اندیکاسیون […]


Regorafenib

Regorafenib Stivarga نام تجاری Bayer شرکت تولید کننده Anti-VEGF If KRAS wild type, an Anti-EGFR مکانیسم اثر FDA: 2012 for metastatic colorectal cancer as second line تاییدات بین المللی کانسر کولورکتال متاستاتیک که قبلا با کموترابی برپایه فلوروپیریمیدین، اگزالیپلاتین، و ایرینوتکان درمان شده ااند. خوراکی ۱۶۰ میلی گرم روزانه از […]

colon_cancer_disease

break-prostate-cancer

Docetaxel

در بیماران کانسر متاستاتیک پروستات، قبل از مقاومت به هورمون، نباید Docetaxel به هورمون درمانی اضافه شود. درمان محرومیت از آندروژن، با یا بدون docetaxel در بیماران کانسر پروستات متاستاتیک (non–castrate GETUG– AFU 15): یک مطالعه فاز ۳ تصادفی شده خلاصه پیش زمینه شیمی درمانی اولیه می‌تواند پی‌آمد کلی را […]


دوسی‌تاکسل

دوسی‌تاکسل هر دو هفته قابل تحمل تراز دوسی‌تاکسل هر سه هفته در درمان کانسر پروستات متاستاتیک مقاوم به هورمون می‌باشد . در روش استاندارد داروی دوسی‌تاکسل در درمان کانسر پروستات متاستاتیک مقاوم به هورمون، هر سه هفته تجویز می‌شود. با هدف مقایسه efficacy     & safety     روش تزریق هر دو هفته با […]

taxol

Cabozantinib

Cometriq نام تجاری exelixis شرکت تولیدکننده Cabozantinib (Marketed under the tradename Cometriq, formerly known as XL184) is a small moleculeinhibitor of the tyrosine kinasesc-Met and VEGFR2, and has been shown to reduce tumor growth, metastasis, and angiogenesis) مکانیسم اثر Cabozantinib has been approved by the FDA for the treatment of […]