خدمات مرکز


ید درمانی

بخش ید درمانی این مرکز اولین مرکز درمان سرطانهای تمایز یافته تیروئید با ید رادیواکتیو در کشور بوده و از ۱۳۵۶ مشغول ارائه خدمات به این بیماران می باشد. این بخش با دارا بودن ۴ تخت در دو اتاق محافظت شده برای درمان بیماران مبتلا به کانسر های دیفرانسیه تیروئید […]


بخش پزشکی هسته ای

بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام حسین (ع) حدوداً از سال ۱۳۵۱ در محل قدیم این مرکز یعنی بیمارستان جرجانی توسط مرحوم فقید، استاد سید حسین مرتضوی تأسیس گردید.در آن زمان در کشور، تنها در بیمارستان دکتر شریعتی وبیمارستان شهداء تجریش امکانات پزشکی هسته ای وجود داشت. دربخش پزشکی هسته […]


رادیوتراپی

این بخش در سال ۱۳۵۱ در زیر زمین بیمارستان جرجانی توسط استاد  مرتضوی و همکاری و تلاش آقای داوود حافظی سرتکنسین و مدیر بخش وقت راه اندازی شده و از همان ابتدا با همکاری پزشکان و تکنسین ها انجام رادیوتراپی بیماران  با یک دستگاه تله تراپی کبالت با حداکثر دقت […]


بخش بستری

بخش بستری از سال ۱۳۵۶ با ۳۲ تخت بستری ، اتاق ید درمانی و اتاق درمان داخل حفرهای در بیمارستان جرجانی راه اندازی شد و برای انجام شیمی درمانی و بستری بیمارانی که نیاز به بستری در حین رادیوتراپی دارند تجهیز شده بود. این بخش کار خود را با سرپرستاری […]


خدماتی که برای اولین بار در ایران و توسط این مرکز ارائه شده

-استفاده از سیمولاتور برای درمان دقیق تر بیماران تحت رادیوتراپی ۲-استفاده از ید رادیواکتیو برای درمان سرطان های تیروئید ۳-درمان داخل حفرهای با سیستم pre loading که توسط استاد مرتضوی انجام می شد ۴-درمان داخل حفره ای سرطان دهانه رحم با استفاده از دستگاه کوری ترون با منبع سزیوم که بصورت After loading  انجام […]


بخش شیمی درمانی سرپایی

این بخش با اندکی تاخیر و پس از افتتاح بخش رادیوتراپی در سال ۱۳۵۱ راه اندازی شده و از ابتدا در خدمت بیماران مبتلا به سرطان برای انجام شیمی درمانی های سرپایی بوده است. در حال حاضر این بخش با تعداد ۱۲ تخت تحت نظر سر پرستار آن سرکار خانم […]